Palestine / فلسطين

العنوان

Palestine Centre of ITI
c/o Bayt Al-Masrah Bahar Street,
Karamah District
Gaza Strip
Palestine

الهاتف
+970 82 85 69 67

البريد الإلكتروني
shashaa.gaza(at)hotmail.com

مجلس الإدارة

الرئيس
Mohammed G. H. SHASHAA

نائب الرئيس
Naeem ahmed Khalil HAMDAN

لأمين العام
Khalil Sulaiman Suwailem ABU KHAMMASH


Video